Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

7. apríl sa každoročne na podnet Svetovej zdravotníckej organizácie od roku 1950 využíva na informovanie svetového spoločenstva, ale najmä na jeho mobilizáciu pre riešenie aktuálnych závažných problémov, ktoré priamo súvisia so zdravím, alebo majú na zdravie negatívny dopad.

Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré sa týkajú zdravia, ktorými sa prioritne zaoberá 

Svetová zdravotnícka organizácia. Každoročne sa vyhlasuje téma, ktorej bude tento deň venovaný , tohtoročná téma – „vysoký krvný tlak“, ktorý podľa štatistík má 1 z 3 dospelých ľudí na svete. Vysoký krvný tlak sa považuje za najzávažnejší rizikový faktor srdcovo-cievnych chorôb. Tlak krvi vyšší ako 140/90 mmHg patrí medzi najčastejšie ochorenia srdca a krvného obehu. Hypertenzia nemá často žiadne charakteristické príznaky, preto sa jej hovorí aj tichý zabijak. Dlhodobé a neliečené zvýšenie tlaku v krvi nadmerne zaťažuje ľavú komoru srdca a postupne dochádza k zlyhaniu srdca. Vysoký krvný tlak tiež poškodzuje cievy, obličky a oči. Väčšinou nie je známy vyvolávajúci faktor vysokého krvného tlaku. Riziko vzniku tohto ochorenia alebo zhoršovanie už existujúceho stavu je možné znížiť hlavne dodržiavaním zdravého životného štýlu, konzumáciou racionálnej stravy bez tučných jedál, zeleniny, ovocia a vlákniny, znížením soli v jedlách, alkoholických nápojov a bezpodmienečne prestať fajčiť.

Dôrazný význam má pravidelné cvičenie, rýchla chôdza, beh, plávanie, cyklistika avšak nevhodné sú pri tomto ochorení silové športy a posilňovanie. Táto choroba pokiaľ je kombinovaná s nadváhou, cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu, kyseliny močovej, atď. dochádza pomerne rýchlo k rozvoju arterosklerózy a ďalších ochorení.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám