Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Výška úhrad za dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva v zóne s dopravným obmedzením:

1 Parkovací obvod  I. 0,70 € / hod
2 Parkovací obvod  II.                                    0,40 € / hod 
3

Autobusy a motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg                                             

5,00 € / hod
4 Prenosná parkovacia karta 170,00 € / rok
5 Neprenosná parkovacia karta 100,00 € / rok
  50,00 € / polrok
  25,00 € / štvrťrok
  10,00 € / mesiac
5a Neprenosná parkovacia karta  pre obyvateľa zóny     1,00 €
5b Neprenosná parkovacia karta pre dôchodcu 4,00 € / rok
5c Neprenosná parkovacia karta B 30,00 € / rok
5d Neprenosná parkovacia karta pre majiteľa (nájomcu), prevádzky alebo subjektu oprávneného vykonávať v prevádzke činnosť podľa osobitných predpisov v zóne 50,00 € /rok
6 Vyhradzovacia parkovacia karta :


Parkovací obvod I.
 PO – PIA 06:00 - 18:00 hod.
 bez časového obmedzenia
500,00 € / rok a miesto
1000,00 € / rok a miesto
Parkovací obvod II.
 PO – PIA 06:00 - 18:00 hod.
 bez časového obmedzenia
400,00 € / rok a miesto
800,00 € / rok a miesto

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám