Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

POSTUP PRI SMS PLATBE :

Vodič,  ktorý  zaparkuje  na  parkovacom   mieste pošle  SMS  správu  na číslo  2200  v  tvare :  Skratka  mesta  a  obvodu medzera)EVČ(evidenčné číslo)vozidla   (medzera)doba  státia  v   hodinách.

 

Príklad  odoslanej  SMS  správy   pre  úhradu v PARKOVACOM  OBVODE  Č.  I.  pre osobné   motorové    vozidlo :  BJ1  BA123AB  3   ( v tomto  prípade  vodič  uhradí  2,10 €  za  3  hodiny státia)

 

Prostredníctvom  SMS  je možné uhradiť  i  viac hodín státia,  najviac však  6  hodín.  Obdržíte SMS správu -  potvrdenie na svoj mobil 10 min. Pred ukončením doby jeho platnosti dostanete  upozorňujúcu  SMS  správu.  Následné  predĺženie  SMS  úhrady je  možné len  o  1  celú  hodinu.

Vytlačenie  dokladu  o  úhrade  je  možné  na   www.bapos.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám