Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bardejov“
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Dátum podania: 10.07.2015
Doba realizácie: 06/2015 - 03/2016
Obsah projektu:
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bardejov v lokalitách Družba, Komenského a Vinbarg výmenou a doplnením nových úsporných LED svietidiel v počte 774 ks a tým dosiahnutie úspory energie 680,59 GJ/rok.
Celkové predpokladané náklady: 559 089,59 €
z toho požadovaná dotácia: 531 135,11 €
Celkové skutočné náklady: 547 870,20 €
z toho oprávnené náklady:  540 491,76 €
z toho dotácia: 513 467,18 €
„Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie. Investícia do Vašej budúcnosti“

21 Pamätná doska Bardejov opravená

„Mestský hnedý priemyselný park Bardejov“
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Dátum podania: 17.10.2008
Doba realizácie: 05/2009 - 17.09.2015
Obsah projektu:     
Vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov.
Celkové predpokladané náklady: 10 545 500,50 €
z toho požadovaná dotácia: 9 940 375,36 €
Celkové skutočné náklady: 10 547 971,64 €
z toho oprávnené náklady: 7 728 828,35 €
z toho dotácia: 7 285 193,60 €

11 HPP InfotabulaOpravena 3

Aktualizoval: Ján Novotný,Ing., 2016-03-07, 12:58, jan.novotny@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám