Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov
     
 - Nízkouhlíková stratégia


- príloha : Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov - aktualizácia v oblasti tepelnej energetiky


 - Koncepcia Smart City Bardejov (z dôvodu väčšieho súboru a od závislosti vášho internetového pripojenia, môže otváranie súboru trvať dlhšie)
 - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov 2015 - 2024
 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016-2025
 - Koncepcia rozvoja verejnej zelene mesta Bardejov na obdobie 2012 - 2020
 - Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2014 - 2020
- Koncepcia rozvoja statickej dopravy v zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov
 - Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - SK
 - Manažment plán lokality svetového dedičstva 2013-2020 - EN
 - Bardejov 2020
 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov do roku 2013
 - Koncepcia cestovného ruchu mesta Bardejov na obdobie 2007 - 2013
 - Koncepcia rozvoja bývania
 - Koncepcia tepelného hospodárstva v meste Bardejov
 - príloha č. 1
 - príloha č. 2
 - príloha č. 3
 - príloha č. 4
 - príloha č. 5
 - príloha č. 6
 - príloha č. 7
 - Koncepcia partnerských vzťahov
 - Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Bardejov
 - Koncepcia školstva v meste Bardejov
 - Malé obecné služby
 - Terénna sociálna práca v meste Bardejov – ideme ďalej
 - PHSR - plán
 - PHSR - pre obyvateľov
 - PHSR - pre podnikateľov
 - PHSR - profil
 - PHSR - swot
     

Najblišie udalosti

19 jan 2022
08:00 - 21:00
Premietanie vojenských filmov
24 apr 2022
19:00 - 21:00
LENKA FILIPOVÁ -ZMENA!
21 mar 2022
18:00 - 21:00
Klimaktérium_ Zmena!

 

sms informacie

 

norske fondy

 

partnerske mesta

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturny mesacnik

 

kultura

 

koronavirus

 

covidTEL

 

kulturaAPP

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám